Bestyrelsen

 

 

Formand og sekretær

Marc Sørensen, ph.d.

Afdelingslæge
Thoraxanæstesiologisk klinik
Rigshospitalet, afsnit 4142

marc.soerensen@regionh.dk

 
Kasserer

Karsten Juhl Jørgensen, Professor

Cochrane Danmark/Center for Evidensbaseret Medicin Odense

kj@cochrane.dk

 

Øvrige medlemmer

 

Janne Rothmar Herrmann, professor MSO

Juridisk Fakultet

Købenahvns Universitet

 

Ezio di Nuzzi, professor i bioetik

Købenahvns Universitet

 

Klemens Kappel, professor, institut for kommunikation

Københavns Universitet

 

Jesper Peter Bömers, læge, Neurocentret, Rigshospitalet

 

Peter J. Hancke Rossel, Mag.art., Lektor.
Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, CSS. Københavns Universitet.
pero@sund.ku.dk
 
(webredaktør)
Gorm Greisen, Professor emeritus
Rigshospitalets neonatalafdeling
gorm.greisen@regionh.dk
tlf 40460747