Andet materiale / Nekrolog Henrik R. Wulff
Nekrolog
af Peter Rossel

Henrik R. Wullf var med til at grundlægge DSMFEM i 1988 og blev selskabets første formand. Selskabet blev grundlagt i forbindelse med, at faget Medicinsk Videnskabsteori ved en studieplansrevision blev indført som eksamensfag på lægeuddannelsen i 1988 med et 40 timers kursus på 4. semester og ligeledes et 40 timers kursus på 8. semester. Kurset på 4. semester omfattede almen videnskabsteori, f.eks. demarkationsproblement mellem videnskab og pseudo-videnskab, specifikke filosofiske problemer inden for medicinen, f.eks. begreberne sygdom og sundhed og medicinsk etik. Jeg selv blev ansat i 1988 for at opbygge faget og som lærebog på 4. semester anvendtes Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen og Raben Rosenberg: ”Medicinsk Filosofi.” Kurset på 8. semester omfattede klinisk beslutningsteori, forskningsmetodologi og klinisk etik og Henrik blev i 1991 tilknyttet faget i forbindelse med kurset. Som lærebog anvendtes Henrik R. Wulffs ”Rationel Klinik. Denne såvel som ”Medicinsk Filosofi” er udkommet på adskillige sprog.

I 1996 blev han professor i klinisk beslutningslære og etik og arbejde med tilknytning til Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori på Panum Instituttet.

Som nævnt blev DSMFEM grundlagt som videnskabeligt selskab i forbindelse med nævnte kurser for at støtte og videreudvikle fagområderne, inden for hvilke Henrik har gjort en uvurderlig indsats. Nævnes skal også, at han har været ”President” for ”European Society for Philosophy of Medicine and Health Care.