Nyheder

DSMFEM takker Gorm Greisen for sit arbejde som formand. Gorm er fortsat tilknyttet bestyrelsen som associeret medlem. DSMFEM takker også Kirsten Møller for sit bestyrelsesarbejde. 
 
DSMFEM takker Jacob Seidelin for sit engagement i bestyrelsesarbejdet som sekretær. Jacob Seidelin er udtrådt af bestyrelsen i november 2013, i henhold til gældene regler.
 
DSMFEM takker desuden Peter Rossel for sit engagement som formand for bestyrelsen. Peter Rossel fortsætter i betyrelsen som associeret medlem i henhold til beslutning på generealforsamlingen.

Velkommen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der har til formål at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark.

Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.

Selskabet har ca. 120 medlemmer og det årlige kontingent er 350 kr. Studerende betaler 150 kr. pr. år.

Henvendelser til Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode bedes rettet til formanden eller sendt til:

Sekretær i DSMFEM

Janne Rothmar Herrmann

 

Email: Janne.Rothmar.Herrmann@jur.ku.dk

 

Nęste arrangement

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode holder åbent møde:

Torsdag den 12. maj 2016 kl. 16-19 på Medicinsk Museion

 Lægevidenskabens råstof: fra døde kroppe til dna

DSMFEM sætter fokus på lægevidenskabens råstof. Første møde omhandler døde kroppe, mens næste møde omhandler biobanker m.v. Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at bruge det indsamlede menneske som lægevidenskabens råstof?

I forbindelse med deltagelsen i Stormødet er der gratis adgang til Medicinsk Museion, og efter oplæg og diskussion, kan man se Museions roste udstilling ”Det indsamlede menneske”.

Læger har samlet særligt interessante præparater i hundreder af år. Den Saxtorphske samling af fostre, og hjernesamlingen i Riskov er eksempler på dette. Dengang var dissektionskniven, det blotte øje og mikroskopet det vigtigste værktøj. Nu samles ind som aldrig før. De patologiske afdelinger samarbejder over hele landet, men også blod samles ind for at undersøges med de nyeste værktøjer: tandem massespektroskopi, differential elektroforese, og gensekventering.
Der bliver ofte talt om de store muligheder i dette. Vi vil sætte fokus på begrænsningerne: de analytiske, de epidemiologiske, de juridiske og etiske. Vi vil se tilbage på de begrænsninger som vores forgængere mødte, og prøve at se frem på de begrænsninger som måske ikke kan fjernes. Her håber vi at kunne bruge historien og forståelsen af fortidens begrænsninger til bedre at forstå vores egne muligheder.

Oplæg:

Thomas Söderqvist: Offentlig udstilling. Form og formål.

Janne Rothmar Herrmann: Den døde krop og jura: Status. Udstilling. Obduktion. Helkropsdonation

Maria Olejaz Tellerup: Donation af kroppen til videnskaben

Jørgen Tranum-Jensen Hvad bruges døde kroppe til i dag?

Bente Pakkenberg: Hjernen: Hvad nyt kan nye og gamle hjerner fortælle i 2016?

Diskussion


Mulighed for at se udstillingen ”Det indsamlede menneske”


Tilmelding er ikke nødvendig. 

Alle er velkomne.

 

 

Tidligere arrangementer

Stormøde afholdt 7. maj 2015

 

Døden på hospitalet

 

· Lars Willy Andersen (overlæge, hjerteintensiv): Hvad gik galt?

 

· Henning Nabe (hospitalspræst): At få frataget håbet

 

· Niels Henrik Gregersen (prof teo institut, KU): Forestillinger om at være død

 

· Helle Timm (prof, videnscenter for palliation): Grader af dødshjælp

 

· Kirsten Møller(prof, intensiv med): Grader af død: hjertedød, hjernedød, helt død

 

· Afsluttende diskussion.

 

(ordstyrer Gorm Greisen, fmd)

 

Stormøde afholdt 22. maj 2014. 

Mødet blev afholdt på engelsk.

Bevidsthed. Hvordan defineres den biologisk og filosofisk, og hvad skal der til for at den er til stede?  [Consciousness and the brain]
  
Rigshospitalet, ’Auditorium 1’

Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen

Albert Gjedde, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen

Hartwig Siebner, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

Lars Peter Kammersgaard, Research Unit on Brain Injury Rehabilitation Copenhagen (RUBRIC), Glostrup Hospital, University of Copenhagen

Johan Stender, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen
 
Stormøde 22 november 2012.

Overdiagnostik. Hvordan opgøres fordele mod ulemper ved sygdomsforebyggelse?

Efterårets stormøde blev afholdt den 22. november 2012 kl. 16.30-20.00 i Teilumbygningen Stormøde 25. november 2010. Børge Noprdestgaard og Henrik Dibbern diskuterede statinbehandling. Torsten Lauritzen og Charlotta Pisinger diskuterede generelle helbredstjek.

Stormøde 31 maj 2012, 16.00-20.30 i Lundsgaard auditoriet, Panum.

Videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis - før og efter Penkowasagen.

Der var indlæg fra Claus Emmeche, Poul Pilgaard Johnsen, Jens Rehfeld, Nils Strandberg Pedersen, Stein Vaaler og Nils Axelsen. Desuden en engageret  debat med deltagelse af publikum.

"Evidens som magtmiddel i kampen om ressourcerne". Efterårets stormøde blev afholdt torsdag 25. november 2010 16.15-19.00 i Dam auditoriet, Panum Instituttet.

Experimental Medical Philosophy 2-4 juni 2010

Workshoppen ”Experimental Philosophy and Experimental Medical Philosophy” blev afholdt i Nordforsk regi d. 2. - 4. juni 2010 på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Stormøde 2. december 2009

Trænger det videnskabsetiske komitésystem i Denmark til en revision?

Debatmøde: Abortlovgivningen under udfordring

Medicinsk teknologi og ændringer i værdiopfattelser sætter abortloven til debat

Stormøde 2008

Ansvar for egen sundhed

Forårsmøde 2008

Sundhedsvidenskabelig forskning og lægemiddelindustrien